Elöverkänsligas förening vill att vi tittar på hur Frankrike gör. Sedan den 12 december i fjol går Frankrike nämligen vidare med en lag om att det från och med höstterminen 2018 införs totalförbud mot mobiler till och med högstadiet. Inom det franska skoldepartementet håller man på att förbereda hur förbudet praktiskt kan genomföras, exempelvis med hjälp av låsbara boxar.

I Kalifornien varnar deras hälsomyndighet för hälsorisker med mobiler och uppmanar föräldrar att begränsa barnens mobiltid, hälsomyndigheten säger att forskning tyder på att användning av mobiler kan påverka hälsa i form av förhöjd risk för hjärncancer, lägre antal spermier samt huvudvärk, påverkan på minne, inlärning, sömn och beteende.

Cyperns skolminister förbjuder mobiler och wifi i grundskolan.

I lilla Arjeplogs kommun förstår man riskerna för barn och inför att grundskolorna i Arjeplog kommun kommer vara mobilfria zoner, ett mobilförbud som gäller från den 13 mars i år. Vi hoppas verkligen att övriga kommuner följer efter.

I Luleå kommun trilskas skolchefen och tror inte på mobilförbud i skolan, trots att huvuddelen av Luleås rektorer och förskolechefer är av en annan uppfattning.

Den 19 januari startade vi en brevkampanj till samtliga rektorer och förskolechefer i Norrbotten. I breven redovisade vi på forskning som visar på risker för barn med den trådlösa tekniken. För barn under 12 år är hjärnan under utveckling och växande, och den är då betydligt känsligare, när den utsätts för elektromagnetisk strålning. Mängden skärmtid och den tid barn sitter vid en skärm med trådlös uppkoppling (mobil, Ipad, laptop) påverkar centrala faktorer för hälsa och lärande, koncentration, minne, inlärning. Som vi framfört i vårt brev så är det rektorerna och förskolecheferna på varje skola som har arbetsmiljöansvaret och bestämmer om mobilförbud.

Vi hoppas att rektorerna och förskolecheferna i Luleå kommun inte lyssnar på sin skolchef, utan i stället tar ansvar för barnens hälsa och inför mobil och wifi förbud på sin skola. Och glöm inte de anställdas arbetsmiljö! Alla ska kunna arbeta och vistas i en strålningsfri miljö.

Den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, gav sin summariska översikt då de under sommaren 2016 lämnade en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar på två centrala områden som drabbas vid användning av trådlös teknik för barn:

Den kognitiva förmågan (minne, koncentration, språk mm).

Den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet).

För oss elöverkänsliga som känner av och blir sjuka direkt av mobiler och wifi är det jobbigt att se hur människor slukas av den trådlösa tekniken och utan att reflektera över att det finns risker med mobilen och läsplattan, den är som en kroppsdel, som hänger med överallt. Det värsta är när man köper en mobil till en 6-7 åring och tycker att man är snäll. Då man i stället kan förstöra livet för sitt barn.Varför tror ni att WHO:s Cancerforskningsinstitut IACR klassar mobilstrålningen som ”möjligen cancerframkallande” Klass 2B, lika som DDT och bly .Forskaren Lennart Hadell har undersökt cancerstatistiken i Sverige, han fann att hjärntumörerna ökat med 157 % sedan mobiltelefonerna infördes.Cancer i sköldkörteln i halsen och cancer i strupen ökar oroväckande i Sverige, allt enlig Socialstyrelsens cancerstatistik. Forskarna tror att det beror på att antennen i de nya mobilerna är placerad i mobilens skal och därför riktar strålningen mot huvud och hals.

Var rädd om dina barn.