Men facket är mycket kritiskt mot regeringens tidsplan.

Förutom Väg- och Banverket kommer delar av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) att uppgå i den nya myndigheten. Huvudkontoret ska ligga i Borlänge.

Berör 6 000

Omorganisationen ska vara klar den 1 april 2010, och berör ungefär 6 000 anställda. Men enligt Torstensson kommer det inte att innebära betyda några större rationaliseringar av personal.

Men fackförbundet ST tycker att tidsplanen är allt för snäv. I utredningsarbetet kommer sju myndigheter att vara inkopplade, organisationer med egna kulturer och rutiner.

Huvudkontor i Stockholm

Dessutom ska Banverket produktion bolagiseras och bli helägt av staten från och med den 1 januari 2010. Resterna av Sika förvandlas till Trafikanalys med huvudkontor i Stockholm och statistikavdelningen placerad i Östersund. Den ombildningen ska också vara klar den 1 april 2010.

Men den förändringen får underkänt av ST.