”I ett fortsatt relativt gynsamt marknadsläge” redovisar LKAB en miljardvinst på 1,3 miljarder kronor - 0,1 miljarder mer än samma period förra året samtidigt som omsättningen ökat. Detta trots produktionsstörningar, att kostnaderna för samhällsomvandlingen ökade och att både produktionen och leveransvolymerna sjönk från 6,6 till 6,3 miljoner ton jämfört med samma period förra året.

– Det är som alltid villkor som styr resultatet. Det är i grund och botten en stark dollarkurs som gör att vi kan presentera en större vinst trots minskade leveransvolymer, säger bolagets VD Jan Moström till NSD.

Samhällsomvandlingens ökade kostnader går att spåra till de direkta kostnader som 2-miljarderkronorskontraktet för gruvstadspark 3 (GP3) medför, men även till på grund av en redovisningsteknisk fråga som där LKAB redovisar de kommande kostnaderna tydligare än förut.

– Det handlar inte om att kostnaderna är större än vi trodde. Det vi nu redovisar är hela det långsiktiga åtaganden som bolaget bär i samhällsomvandlingen. Det är mer en redovisningsfråga i syfte att göra vår redovisning mer transperent.

Kostnader som nu framkommer är bland annat kostnader för de fastigheter LKAB ersätter med befintlig byggnation. ”Den slutgiltiga kostnaden beror på hur bland annat byggkostnaderna utvecklas.” skriver LKAB i pressmeddelandet.

Rubriken för delårsrapporten lyder ”Stabilt LKAB rustar framåt”. Framtidssatsningarna, förklarar Moström, gäller de projekt som LKAB initierat under sommaren.

– Det är egentligen två bitar som vi nu driver hårt. Det ena är Hybrit och det andra är SUM.

Trots ett starkt LKAB menar Moström betonar att resultatet från detta kvartal framförallt pekar på utmaningarna som LKAB har framför sig: produktionsstabilitet.

– Vi har haft produktionsstörningar framförallt inom den Norra Regionen med KK4. Det här är ju något vi ständigt sliter med. Hur ska vi få en mer stabil produktion? Det som är viktigt är att få en så stabil produktion som det är praktiskt möjligt.

I pressmeddelandet kommenterar Moström även dödsolyckan i Svappavaara.

– LKAB ska medverka fullt ut i utredningen av händelsen, parallellt med vårt eget arbete för att säkra att en liknande händelse aldrig ska kunna ske igen. Våra tankar går till den förolyckades familj, vänner och arbetskamrater.