Den 29 oktober ifjol i samband med materialvård efter en förbandsövning afyrades ett skott med pistol i en lokal belägen inom I19:s skjutfält.

En officer i lokalen bar en pistol i sitt hölster, när en kollega utan förvaning tog vapnet, drog tillbaka pistolens mekanism och tittade in genom utkastaröppningen för att därefter släppa fram slutstycket så att en patron fördes in i loppet.

Den officer som ägde vapnet sa "Nej!", men i samma sekund riktade kollegan pistolen mot golvet och avfyrade ett skott. Det träffade betonggolvet och rikoschetterade upp i väggen.

Enligt Försvarsmaktens egen utredning var officerens avsikt att kontrollera att ingen ammunition fanns i vapnet.

Att ta ett vapen utan dialog och förvarning ur sin kollegas hölster är enligt utredningen ett ologiskt beteende och står i strid med de rutiner och regler som ska följas.

Oraken till att vapnet avfyrades på en så olämplig plats uppges vara officerens sömnproblem i kombination med hög arbetsbelastning.

Chefen för I19 har trots det inträffade fortsatt fullt förtroende för officeren, men ser ändå så allvarligt på det att han har skickat vidare det till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd som finns i Försvarsmaktens högkvarter. Han förordar också löneavdrag som disciplinpåföljd.

– När personer i Försvarsmakten gör saker som går utanför vårt regelverk, prövas det av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd som gör en bedömning av det inträffade, säger Nils Fransson, stabschef vid juridiska avdelningen i högkvarteret.