Novus har genomfört en stor undersökning om svenskarnas attityd till reklam. I mätningen som gjordes år 2005 svarade 44 procent att de hade en positiv inställning till reklam. Idag är det endast 18 procent som uppger att de är positiva till reklam.

Undersökningen är gjord på uppdrag av intresseorganisationen "Svenska annonsörer" som också genomfört liknande undersökningar år 2012 och 2014. undersökningarna visar en tydlig negativ spiral, men svenskarna har aldrig varit så reklamtrötta som nu.

Det är män i åldrarna 30-49 år som bor utanför städerna som är allra mest negativa till reklam. Minst negativa är kvinnor i samma ålder som är boende i storstäderna. Negativiteten beror till exempel på att reklamen upplevs som störande och påträngande.

– Reklamexponeringen, det vill säga ytorna där vi möter reklam på är idag fler än någonsin, vilket ställer ännu högre krav på den reklam som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på och det är något som vi som bransch måste ta till oss, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer i ett pressmeddelande.

Det som de svarande ansåg var bra med reklam var att reklam är ett bra sätt att etablera nya varumärken och att det även genererar arbetstillfällen.