Ett av Överkalix kommuns blivande kommunalråd säger i sin valanalys i TV att den stora valframgången för hennes parti beror på att deras trovärdighet är större, och att den tidigare majoriteten gjorde för stora utfästelser inför valet 2014, som man inte kunnat leva upp till. Denna analys av kommunfullmäktigevalet i Överkalix är nog den kortaste, bästa och träffsäkraste jag hittills hört.

Under valrörelsens två sista dagar mötte jag ett otal väljare som var helt övertygade om att den valkonstellation som jag företrädde hade för avsikt att spärra in dem i små celler i något fängelseliknande komplex på Tallvik, ifall de sökte någon form av äldreboende.

När jag protesterade, och berättade att min konstellation hade förslag på flera typer av boenden, anpassade för de behov och önskemål en åldrande befolkning förväntas ha, var det som att tala för döva öron. Man hänvisade till våra politiska konkurrenter i valtältet bredvid, ”som minsann hade visat ritningar på hur cellerna såg ut där de förväntades tillbringa resten av livet i.”

Tala om tillit och trovärdighet. Jag hade nog önskat mej lite mer sannfärdighet.

Det blivande kommunalrådet har också rätt i analysen om att inte leva upp till sina utfästelser, detta efter att ett antal ledamöter från Överkalix Framtid hoppat av och bytt sida, vilket gjorde att det inte längre fanns någon majoritet i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige för att kunna fatta avgörande beslut för framtiden.