LEDARE De flesta socialdemokratiska ledarskribenter känner en lättnad för att regeringsfrågan äntligen är löst och att Löfven II kan tillträda.

Peter Franke i Värmlands Folkblad (S) konstaterar dock att det blir ”ingen enkel seglats på en räkmacka för regeringschefen”.

”De två regeringspartierna har bara 116 av 349 mandat i riksdagen. Jonas Sjöstedt blir en skarp opponent från vänster och samarbetspartnern Annie Lööf har lovat att vara en nagel i ögat på regeringen. Om de borgerliga gör gemensam sak i frågor utanför överenskommelsen hänger han löst”, skriver Franke.

I Östra Småland (S) i Kalmar pekar Peter Akinder på att Löfven II även ska hantera en konjunktur som är på väg ner.

”Mycket talar för att tillväxten bromsas, att byggandet faller, att sysselsättningen inte längre kommer att öka lika snabbt samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå”, framhåller Akinder.

Den tillträdande regeringen kommer visserligen att ha god hjälp av de starka statsfinanser som byggdes upp under den förra mandatperioden.

Men reformutrymmet under mandatperioden kommer sannolikt att bli betydligt mindre än tidigare.

2019 begränsas regeringens möjligheter dessutom av M/KD-budgeten som röstades igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.

Jobbskatteavdraget, i kombination med den höjda brytpunkten i skatteskalan, innebär att 14 miljarder kronor av reformutrymmet försvann vid årsskiftet.

Enligt Sveriges Radio finns det nu bara kvar 4,5 miljarder kronor för S, MP, C och L att spela med i förhandlingarna om ändringsbudgeten för 2019.

Till detta ska läggas demografin. Fler åldringar betyder ökade behov av vård, äldreboenden och hemtjänst.

I en rapport har RRV visat att Sveriges kommuner och regioner behöver tillföras hela 200 miljarder kronor extra före 2030 för att kunna försvara dagens personaltäthet inom välfärden.

Om detta talade finansminister Magdalena Andersson (S) redan under valrörelsen.

”Vi lever längre, fler blir äldre och det föds samtidigt många barn. Under de kommande två mandatperioderna innebär det att det behövs 700 nya förskolor, 400 nya grundskolor, 100 nya vårdcentraler och 25 000 nya äldreboendeplatser. Vi behöver samtidigt öka antalet anställda i kommunerna och landstingen med över 150 000 personer. Det handlar om tusentals nya förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagoger, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter och läkare”, sa hon i den lilla boken ”Det starka samhällets revansch”, som Socialdemokraterna gav ut inför valet och förtjänar att läsas även nu.

22-24 mars samlas Socialdemokraterna till partikongress i Örebro. Onekligen finns ett och annat att tala om.

Det kommer att krävas tuffa prioriteringar i partiets krav och önskemål inför framtiden.

Summa summarum: Den stundande mandatperioden blir ingen dans på rosor.

Löfven II har att hantera inte bara ett komplicerat parlamentariskt läge utan också ekonomiska och demografiska påfrestningar.