Kiruna Nutti Sámi Siida i Jukkasjärvi har fått en utmärkelse för sin hemsida. Utmärkelsen Indigenous Tourism and Biodiversity Website Award 2010 är en samverkan mellan FN-sekretariatet för biologisk mångfald, UNEP (CBD) och Planeta.com med support av Heidehof Foundation.
Priset delas till företag ägda av ursprungsbefolkning och vars webbsida speglar företagets arbete med ekologisk hållbarhet, bevarande av biologisk mångfald och ursprungsfolkets kultur. Den 22 april kommer Nutti Sámi Siida att få utmärkelsen vid den internationella mässan Reisepavillon i Berlin.