Männen är 25 år respektive 42 år och misstankarna mot dem båda handlar om att de inte har lämnat inkomstdeklaration för inkomståret 2013 och därmed "gett upphov till fara för skatteundandragande".

25-åringen har inte betalat skatt med cirka 91 000 kronor för ej redovisad lön på cirka 352 000 kronor.

25-åringen har, enligt uppgift i stämningsansökan, förnekat brott.

42-åringen har inte betalat skatt med cirka 85 000 kronor för ej redovisad lön på cirka 357 200 kronor.

42-åringen har, också enligt uppgift i stämningsansökan, förnekat brott.

Kammaråklagare Lotta Sundströms bevisning är bland annat inkomstdeklarationer, sammanställningar av utbetald lön år 2013, bankkontoutdrag och mailkorrespondens som ska styrka att den utbetalda ersättningen avsett lön.

Förhandlingen i tingsrätten är inom kort.