Nu blir den lilla byn Lainio, utanför Kiruna, mittpunkten i ett nytt konstprojekt. Nio konstutövare från Sverige och Norge kommer att vistas i byn för att se så mycket som möjligt av regionen för att sedan förmedla sina erfarenheter och upplevelser i konstnärliga projekt.

– Konstnärerna kommer att bo, arbeta och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet. Vad som sedan kommer ut av det i form av verk kan vi i dagsläget inte sia om, men det är också det som också är syftet med projektet. Att låta den konstnärliga processen ha sin gång, avslutar konstnären Åsa Jungnelius som står bakom projektet i ett pressmeddelande.

Projektet kallas för Residence-in-Nature och ses, enligt Åsa Jungnelius, som ett slags experiment och metod i skala 1:1.

– Vi är intresserade av vad som sker genom denna lokala närvaro och samverkan på en plats som är långt från storstaden, säge hon.

Projektet kommer att äga rum en vecka under juni månad för att sedan tas i hamn under hösten. Konstnärliga ledare för projektet är Hans Isaksson, Lisa Torell samt Åsa Jungnelius.

Deltagande konstnärer är Gustaf Nordenskiöld, Hans Isaksson, Koncentrat, Lisa Torell, Markus Vallien, Oscar Männikkö, Åsa Jungnelius, Ingvild Holm och Johanna Gustafsson Furst. De två sistnämnde kommer från Norge, resten från Sverige.