Två ungdomar hade flyttat in där utan att ha rätt till det.

Lägenheten som stod tom tillhör ett stödboende. Personalen hade upprepade gånger bett ungdomarna att lämna lägenheten men de vägrade. Polisen fick då ingripa-

Efter förhör med de inblandade upprättades en anmälan om olaga intrång.