Torsdagen den 20 september tecknade Lärarnas samverkansråd och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett nytt skolavtal. Avtalet sträcker sig över tre år och ska enligt arbetsgivaren och lärarfacken vara ett avtal som ska möta den rådande lärarbristen. Lärarbristen, som enligt SKL själva, innebär att det behövs anställas 187 000 nya lärare fram till år 2031.

Bodens kommun har länge klarat sig bättre än många andra kommuner, med en hög nivå av behörig och legitimerad personal i verksamheten. Samtidigt har löneläget varit mycket sämre sett till landet i helhet. De senaste åren har vi sett andelen behöriga lärare sjunka mer och mer för varje år, utan något trendbrott i sikte. Vi i lärarfacken har lyft detta till både tjänstemän och politikerna under flera år, men det blir tydligare och tydligare att även Bodens kommun känner av lärarbristen - på riktigt. Bodens kommun kan inte längre blunda för situationen. Det syns i klassrummen, på förskolan, i fritidshemmen och i elevernas resultat.

I det centrala förhandlingsprotokollet, i avsnittet om lönestruktur, finns ett mycket talande citat för hela det nya skolavtalet: ”Prioriteringar avgörs utifrån förutsättningarna hos respektive arbetsgivare”. Det är alltså upp till varje enskild kommun att avgöra hur skolan ska prioriteras! Vi hör vid varje träff med arbetsgivaren hur viktig skolan är, och det nämns både i kommunens framtidsvision och i den strategiska planen. Vid skoldebatten som vi anordnade på Skördemarknaden var samtliga partier i kommunfullmäktige överens om att vi måste satsa mer på skolan i Boden. Så, alla är alltså överens och allt är alltså klart. Eller?

Bodens kommun har beslutat att lärarkollektivet inte är en prioriterad grupp i 2018 års lönerevision. Boden är den enda kommunen inom femkantssamarbetet som väljer att inte satsa extra på oss. Skolavtalet är sifferlöst, vilket betyder att det är upp till Bodens kommun att avgöra vad procentsatsen för lärare blir i år. Skolavtalet säger att kompetens och erfarenhet ska prioriteras vid lönesättning, och att det är varje kommuns uppdrag att ta sitt ansvar i den rådande lärarkrisen för att behålla lärare. Detta rimmar illa med det vi hittills har fått höra och de indikationer om lönerevisionen som vi har fått.

Nu, när vi snart sätter oss ner på lokal nivå med lönerevisionen, är våra frågor till Bodens kommun tydliga: Vilken skola vill ni erbjuda stadens invånare? Vill ni ha kompetent personal hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen? Kommer Bodens kommun ta sitt ansvar för att lösa situationen som vi befinner oss i, och inse att det kommer att kosta för att vända den negativa trenden som vi sett i flera år? Är ni beredda att satsa det som krävs för att uppnå era visioner, planer och politiska löften?

Det är upp till bevis nu, Bodens kommun.