Medieuppbådet var stort när presskonferensen anordnades på Kulturens hus i Luleå på torsdag förmiddag.

På blixtvisit fanns Annie Lööf, C, Sveriges näringsminister, som berättade om regeringens roll i etableringen.

- Det är en stolt näringsminister som i dag besöker Luleå för att presentera regeringens regionala investeringsstöd, sa Annie Lööf och berättade vidare om de positiva effekter som investeringen innebär.

"Strategisk viktig"

Artikelbild

| Annie Lööf (C).

Det fyraåriga investeringsstödet till Facebooks etablering handlar om totalt 103 miljoner kronor genom EU:s regionala pengar, då Luleå ingår i stödområde B.

- Etableringen är strategiskt viktig och kommer marknadsföra regionen. Facebook blir en katalysator som kommer att locka ytterligare etableringar och tillföra spetskompetens inom framtida forskningsområden.

Näringsministern tror också att etableringen ökar möjligheterna för fler lokala företag att växa fram i regionen.

- Vi vill att det ger direkta effekter i den regonala ekonomin. Som näringsminister är jag oerhört glad och stolt, sa Annie Lööf, C.

Artikelbild

Matz Engman, vd för Luleå näringsliv.


"Början på ny era" 

Karl Petersen, Luleås kommunalråd:

Artikelbild

Thoms Furlong, vd Facebook.

- Det vi nu ser är slutet på en lång resa som började för mer en två år sedan.

Kommunalrådet kallar projektet för "den största enskilda investeringen i Luleå sedan stålverket bildades 1940".

Artikelbild

- Det här är början på en helt ny industriera för hela vår region, som kommer bli en nod för datatrafik i hela världen. Facebook lämnar Amerika, kommer till Europa, till Sverige och till Luleå och Porsön. Det är stort.

- Tre-fem miljarder kronor investeras i projektet och 300 byggarbetare kommer sysselsättas, sa kommunalråd Karl Petersen.

Artikelbild

| Facebook presskonferens

18 hockeyrinkar

Tom Furlong, ansvarig för Facebooks nyetableringar:

Artikelbild

- Tack för ert varma välkomnade. Det här är mycket spännande, det här är ett stort projekt för oss.

Facebook har vägt in flera olika faktorer inför valet att etablera sig i  Luleå, däribland det kalla klimatet. 
- Men här finns också ett mycket välkomnande företagsklimat och en kvalificerad arbetsstyrka när det gäller byggnationen. 

Artikelbild

- Men är projektet i mål? Nej, det här är bara början, säger Tom Furlong.

Totalt handlar det om tre serverhallar och en yta på 84 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär 18 hockeyrinkar. 

Artikelbild

Datahallarna ska i första hand serva Facebooks europeiska användare.

- Jag hoppas ni förstår hur glada vi är. Det här är en historisk dag, säger Matz Engman, Luleå Näringsliv.

Artikelbild

Han berättar om de initiala kontakterna med Facebook i USA för två år sedan och visar upp sin egen första statusuppdatering:

- "Sitter på Facebooks huvudkontor i Palo Alto…. Cooolt"

Artikelbild

Flera skäl

Matz Engman pekar på flera olika anledningar till att det blev Luleå som fick Facebooks serverhallar.

Artikelbild

Thoms Furlong, vd Facebook.

- Vi har ett kallt klimat som erbjuder fri naturlig kyla. Luften kan användas för att hålla nere temperaturen året om.

- Vi har ett driftsäkert elnät som har vuxit i takt med gruv- och stålindustrin. Vi har inte haft ett avbrott sedan 1979. Dessutom fördelaktiga elpriser, vi har de lägsta i Europa och i Sverige.

Artikelbild

Matz Engman berörde också energi- och teknikkunnandet i regionen, med universitet och Aurorum Science Park.