Vi återkommer med fler uppgifter.

Uppdaterad klockan 07:25.

Branden som var på en yta av tio gånger tio meter är nu släckt.