Enligt SOS alarm ska en lastbil ha glidit av vägen. Räddningstjänst är på väg till platsen, men är inte framme. Framkomlighet och skadeläget är fortfarande oklart.

Texten uppdaterad

Full framkomlighet på vägen då lastbilen vält åt sidan. Ingen ambulans behövde tillkallas till platsen och inga personskador. Räddningstjänsten är nu klar och har lämnat. Nu tar miljö och hälsa över saneringen av dieseln som läckt ut.