Hon kommer från Göteborg men har bott 40 år i Jokkmokk och arbetat inom äldreomsorgen sedan slutet av 1990-talet. Under vägen har hon även vidareutbildat sig till äldrevårdssköterska.

– Jag minns de möten vi hade med landstinget vid tiden för övergången, då de berättade hur verksamheten såg ut och att de hade två hemsjukvårdspatienter i hela kommunen. De uppgifterna stämde inte riktigt, det märkte vi direkt när allting slussades över. Det var betydligt fler patienter, säger Birgitta Nordlund.

Övergången skedde den 1 februari 2013. Sedan dess har antalet patienter ökat stort.

Artikelbild

| Hembesök är en stor del av Birgitta Nordlunds arbete. Här hemma hos Lennart Nordlund i Tjalmejaure.

– Vi har väl ungefär 85 i kommunen i dag.

Antalet sjukskötersketjänster är ungefär sex. Verksamheten utgår från äldreboendet Kaitumgården i centrala samhället och Vuollerim, men bedrivs även i Porjus.

Birgitta Nordlunds ansvarsområde sträcker sig till Kvikkjokk, vilket innebär att resorna varierar mellan korta besök i centrum till bilresor på cirka 20 mil tur och retur.

– En vanlig arbetsdag har man 3-4 hembesök planerade. Men ofta blir det fler eftersom det dyker upp något akut.

Artikelbild

| På Kaitumgården har Birgitta Nordlund sitt kontor.

Tillkommer gör kvälls- och helgtjänstgöring vid några tillfällen per månad.

– Då kan vi även få åka ut till Vuollerim och Porjus, och byarna där omkring, säger Birgitta Nordlund.

Artikelbild

| Utrustning och läkemedel som behövs under dagen ska packas. Birgitta Nordlund kontrollerar att allt är med innan hon lämnar Kaitumgården.

Speciellt många extraskift blir det dock inte.

– Nej, vi är lyckligt lottade och har bra med vikarier. Det är skönt.

Artikelbild

| Birgitta Nordlund utgår från Kaitumgården på sina uppdrag.

Hon bedömer ändå att belastningen på arbetet är högre nu än när hon började.

– Det har blivit mer. Fler olika uppdrag att hantera, bland annat olika slags riskbedömningar. Det är samverkan med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det tillkommer patienter. Gränsdragningar ska göras i samråd med hälsocentralen. Vad är hemsjukvård och vad är inte hemsjukvård? Min känsla är att allt mer spiller över på oss.

Artikelbild

| Birgitta Nordlund, sjuksköterska inom hemsjukvården i Jokkmokk, gör hembesök i Tjalmejaure.

Även det administrativa arbetet har ökat, anser Birgitta Nordlund.

– Vi ska dela dosetter, ordna läkemedel och delegera till hemtjänsten bland annat. Vi har även ansvaret för ändringar i medicineringen. Ibland kan jag också känna att vi gör för få hembesök.

Artikelbild

| Lennart Nordlund har fått rejäla blåmärken efter behandlingen i Sunderbyn. Birgitta Nordlund gör en undersökning vid hembesöket.

Den här fredagen i november är fyra besök inplanerade. Arbetsuppgifterna är blandade; allt ifrån stödjande samtal och bedömningar av olika behandlingar och demensutredningar till avancerad såromläggning, kateterbyten och vaccinering av influensavaccin.

– Patienterna är ofta multisjuka. Bland de vanligaste arbetsuppgifterna vi har är bedömningar för att se till att de inte får tryckskador. De är ju gamla och sköra och får ofta problem med huden eftersom de inte kan röra sig så bra.

Artikelbild

| På väg mot dagens första hembesök. Birgitta Nordlund lämnar Kaitumgården med nödvändig utrustning och läkemedel.

Innan avfärd kontrollerar Birgitta att hon har med sig allt hon behöver: omläggningsmaterial, blodtrycksmätare, handsprit, handskar, termometer...

Första stoppet blir i Tjalmejaure, en knapp mil sydost om Jokkmokk. Lennart Nordlund, 80, har varit på behandling vid Sunderby sjukhus.

Artikelbild

| Utslagen från psoriasis har blivit värre. Birgitta Nordlund på hembesök hos Lennart Nordlund i Tjalmejaure.

Birgitta Nordlund samtalar lugnt med honom, hon bedömer hur han reagerat på behandlingen, och räknar in mediciner och salvor.

– Någon vaccinspruta blir det inte i dag eftersom du är förkyld, säger hon.

Artikelbild

| Utrustning och läkemedel packas på Kaitumgården innan avfärd av Birgitta Nordlund.

Lennart berättar att han besväras av sina utslag från psoriasis.

– Jo, de ser lite sämre ut. Det kan bli tal om en kortisonbehandling, säger Birgitta.

Artikelbild

| Hur ser det ut på medicinfronten? Birgitta Nordlund kontrollerar recept och tillgång till läkemedel och salvor hemma hos Lennart Nordlund.

Besöket tar cirka en halvtimme. Sedan rullar hemsjukvårdens röda Volkswagen ut på den isiga vägen och Birgitta Nordlund fortsätter mot nästa patient.