HAPARANDA Outokumpu gick i går ut med ett pressmeddelande avseende utsläppen och dess påverkan på människor, där de kontaktat Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland för att klarlägga situationen.

Institutet bekräftar uppgifterna att fem barn (av hittills cirka åttio nyfödda) i Haparanda har fötts med missbildningar.

"Att klarlägga och bedöma situationen i Haparanda hör till de svenska myndigheterna" skriver THL.

Rikssnittet i Sverige på barn födda med missbildningar är cirka ett till två av hundra, enligt Socialstyrelsens statistik.

"Under den granskade perioden har den totala prevalensen varit så gott som oförändrad både i Torneå och inom det övriga området för Länsi-Pohja" skriver THL i pressmeddelandet.