När Norrbottens-Kuriren kontaktar viltföretagaren från Överkalix är han på väg till ett möte med Sametingets förbundsjurist.

Han säger sig ha försökt, men att han blev för arg för att kunna läsa alla kompletteringar till Vasa vinds ansökan.

– Vi vill inte ha något bidrag för förlorat vinterbete. Pengar är bara papper. För oss innebär det en katastrof. De vill bygga vindkraftsparken mitt i vårt kalvningsland. Utan det förlorar vi allt.

Artikelbild

| Viltföretagaren Henrik Andersson vägrar ge sig i kampen mot vindkraftssatsningen på Hällberget utanför Överkalix. I dag driver han ett av tre renskötselföretag som kan drabbas om mångmiljardinvesteringen blir verklighet.

Henrik Andersson driver sitt renskötselföretag i Tolk som ligger strax väster om Talljärv. I det utpekade exploateringsområdet säger han sig ha ett tiotal anläggningar. Förutom kåtor handlar det om bodar, torvtäkter, rökeri och gamla timrade hagar som funnits i hundratals år.

Kampen mot utbyggnadsplanerna har medfört att han tvingats minska sin hjord.

– Det har varit fyra skittuffa år. Man mår dåligt när man inte vet om det finns någon framtid för sina barn och barnbarn. I dag har jag nästan helt avvecklat min rörelse. Jag sköter om ungarnas hjord. De är 13 och 16 år. Jag tänker att en dag ska det vara möjligt för dem att bli renskötare.

Han avvisar vindkraftsföretagets argumentation att Gällivare skogssameby, enligt rennäringslagen, saknar rätt att finnas i området kring Hällberget.

Artikelbild

– Jag blir så förbannad. Det är bara svammel. Hällberget har alltid varit vårt kalvningsland. Det är mina förfäder som gett namn åt varje berg och varje myr.

I Västerbotten och Jämtland har samebyar lyckats samarbeta med vindkraften. Vad gör det omöjligt i det här fallet?

– Det finns ingen vindkraftspark i Sverige som placerats i ett kalvningsland. Under tiden för kalvning är renarna extra känsliga. Anna Skarins forskning visar att störningszonen borde vara fem kilometer från varje verk. Det omfattar i praktiken hela samebyns betesmarker där det i dag finns tre aktiva viltföretag.

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på SSR, är fåordig i ärendet.

– Vi har precis börjat jobba med yttrandet. Jag har läst igenom kompletteringen och kan inte se någon anledning till att samebyn ska ändra sin inställning. Det handlar om en olämplig placering.

Läs mer: "Vindkraften blir döden för rennäringen"

Läs mer: "Norrbotten har offrat en hel älvdal - räcker inte det?"

Vasa vind: "Kungsörnen är inte precis utrotningshotad"

Läs mer: Mångmiljardsatsning oroar länets fågelvänner

Läs mer: Kritiken mot vindkraftspark växer

Forskare: Renar påverkas av vindkraftsverk

Norrbottens ornitologiska förening vill stoppa utbyggnaden för att de uppemot 200 meter höga vindkraftsverken innebär ett hot mot känsliga häckningsområden för örn och pilgrimsfalk.

– Jag förväntar mig att det här blir en långvarig process som kommer att avgöras först i mark- och miljödomstolen. Jag tycker att Vasa vind borde inrikta sig på att hitta alternativa platser. Det handlar om ett alltför värdefullt skogsområde för att vindkraften ska tillåtas att förstöra det, säger ornitologen Berth-Ove Lindström.

Överkalix kommunpolitiker har sagt ja till vindkraftsexploateringen.