Någon gränskontroll får man inte göra. Polisen står alltså inte vid gränsen och motar folk som vill ta sig in. Däremot har man, på grund av de underrättelser man har fått, börjat med inre utlänningskontroll. Det innebär att Polisen inne i samhället, i Haparanda, gör en bedömning om personer har rätt till vistelse i Sverige. I det här fallet innebär det att poliser har stått vid busstationen i Haparanda eftersom det har blivit underättade om att många ska ta bussen till Luleå.

Marcus Nilsson är chef över region Nord hos Gränspolisen. Han berättar att man just nu bildar sig en uppfattning om hur många det är som kommer till Sverige från Finland – och varför.

– Vi hjälper personer till Boden och de blir ärenden för migrationsverket om de ska lämna in en asylansökan. Vill de inte söka asyl och det inte finns något skäl för dem att stanna i Sverige finns det risk att de tas i förvar. Visar det sig att de redan har sökt asyl i Finland så kör vi tillbaka dem dit, säger Nilsson.

Polisen uppger att det rör sig om 50 personer i veckan som tar sig från Finland till Sverige just nu. Marcus Nilsson bekräftar att det rör sig om de siffrorna.

– Vi har gjort en del kontroller i går och även i dag. Sen får vi utreda vad åtgärderna blir. Är det större flöden nu eller inte och behöver vi jobba mer med det här uppe?