När Bosse Strömbäck får frågan om det parlamentariska läget i Boden kommun i dag, vill han först göra en tillbakablick.

Han konstaterar att de aldrig blev kontaktade av Socialdemokraterna efter förra valet. Enligt Strömbäck hade det att göra med att Vänsterpartiet valde att följa revisorerna rekommendation att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet under förrförra mandatperioden. När det hände avgick Inge Andersson, dåvarande S-ordförande i socialnämnden, med omedelbar verkan.

– Det förväntades en lojalitet, säger Bosse Strömbäck.

Under den aktuella mandatperioden ingick Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i majoriteten. Vänsterpartisten satt kvar i nämnden med partiets stöd för att han enligt Strömbäck tog revisorernas kritik på stort allvar.

Efter valet blev Inge Andersson kommunalråd för S, som bildade en koalition med andra partier än V, som varit i opposition den senaste mandatperioden.

Vad ser du för majoritet, som skulle kunna styra Boden kommande mandatperiod?

– Allt annat än att en ung, välutbildad och duktig politiker, som får lära sig mer om den kommunala politiken, som Claes (Nordmark reds. anm) kommer att få uppdraget att bilda majoritet, vore helt absurt, säger Bosse Strömbäck.

Om Claes Normark (S) blir nytt kommunalråd vill han att det bara ska finnas ett råd.

– Det finns inget stöd i kommunallagen för fler än ett kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande. Man ska inte kunna köpa sig till titlar, utan det ska vara politiska funktioner, säger Strömbäck.

På frågan om vänstern kan ingå i en sådan koalition, svarar Bosse Strömbäck att de ännu inte diskuterat det i partiet.

– Jag hoppas att det går att skapa en majoritet för det finns flera partier som är klara över att det behövs en förändring och föryngring i ledningen nu när den går att genomföra.

Han konstaterar att det blir svårt att skapa en vänstermajoritet med de mandat som finns. Därför menar han att det behövs partier från mittenblocket.

– Vi känner oss trygga med signalerna från socialdemokraterna att de uppenbart har tagit rätt mycket självkritik för det privata boendet.

Han syftar då på det äldreboende som är under uppförande och som ska drivas i privat regi.

Bosse Strömbäck tror fortfarande också på Bodens bästa och är tydlig med partiets värdegrund.

– Den är att lyfta upp mycket av den offentliga personalen som vi har själva, som inte har bra anställningsförhållande och annat.