NY BOK

Ann Jäderlund

Ensamtal 

Albert Bonniers Förlag

 

Ingenting som leder bort tankarna på att det skulle kunna vara en vitbok, en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område.

Det senare har sin sanning eftersom varje ord – ”ljud” eller ”ister” – i Ann Jäderlunds diktsamling ”ensamtal” talar med auktoritet.

Men det är inte politikens eller rättsordningens auktoritet utan en språklig, där även till synes små ord får ta plats.

Det krävs förstås att poeten hanterar språket, och det kan Ann Jäderlund, som i denna dikt:

Tala säg 
hör 
lyssna 
något  
någon  
har tid

Eller varför inte den här:

Röken går in i slingan  
slingan i röken  
gå du på huvudet 
om du vill  
dels människa  
inte man

I ”Ensamtal” utgår från Ann Jäderlunds läsning av brevväxlingen mellan poeten Paul Celan och författaren och kritikern Ingeborg Bachmann. Och dikterna handlar just om korrespondens, tala, lyssna.

Språket är ömsom fjäderlätt, ömsom tungt slående. Sparsmakat, gripande.

Ingenting extra, endast ett vitt omslag – men så kan också Ann Jäderlund skriva vacker poesi. Det räcker alltid långt och behöver inte få stöd av något fyrfärgsklatschigt.