Mil efter mil, står den där längs diken och vägkanter. Färgsprakande, stolt och enligt många ganska vacker. Men lupinen är, enligt fältbiologerna, ett hot mot andra ängsarter så som prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka och tjärblomster.

Så här ligger det till. Lupinen som spritt sig i snabb takt tar växtplats från andra blommor. Den binder kväve vilket gör marken mer näringsrik som i sin tur innebär att flera andra arter inte trivs. Kontentan av det hela blir att allt flera blomsterarter försvinner vilket också skadar också bin och humlor. För där det bara växer en sorts blomma blir säsongen för pollinatörer kort och de får svårare att överleva.

Fältbiologerna tar nu krafttag mot lupinerna och utlyser en lupinbekämpardag i hela landet på nationaldagen den 6 juni. "Ryck upp lupiner med rötterna eller slå med lie", uppmanar de. Syftet är förstås att stoppa blommans framfart men också för att trädgårdsägare, fröfirmor och politiker ska få upp ögonen för problemet.