Bernt Selberg berättar hur det ser ut på platsen:

– Morjärvs anrika ullspinneri ser i dag ut som om det stått någonstans i en sönderbombad stad. Utvändigt har nära nog alla fönster krossats, invändigt så har man rivit elledningar, rör med asbest ligger fritt exponerade i källaren. Spinnerimaskinerna är länsade på delar. Rosten har börjat angripa de maskiner som står där.

Bernt Selberg säger att problemet inte är nytt, så här har det sett ut i flera år.

Artikelbild

| ÖVERGIVET ULLSPINNERI. Så här ser det ut nu.

Det har funnits intresse för maskinerna, men de är inte brukbara.

– Jag är orolig, dels över allt miljöfarligt avfall, dels för att vi kommuninvånare ska tvingas betala för sanering och rivning. Det är ingen billig grej att sanera det här, säger Bernt Selberg.

Det är oklart vem som äger fastigheten, senast kända uppgiften är att det är utländskt ägande som inte – i vart fall inte nu –  har intressen i den. Det är många år sedan det var någon produktion där. Dagens skick tyder på att det inte planeras någon verksamhet där heller.

– Maskinerna är obrukbara nu, säger Bernt Selberg.

Artikelbild

| SÅ HÄR SER DET UT. Inne i ullspinneriet, nu.

Norrbottens Media har sökt Monica Säfström, bygg- och miljöchef vid Kalix kommun, för att höra om den förfallna byggnaden är på kommunens bord men tyvärr har vi inte lyckats nå henne.

– Jag känner inte till att vi har något ärende som rör gamla ullspinneriet på bordet nu. Jag behöver kolla upp saken, säger Stig Carlsson (S), ordförande i plan- och miljönämnden i Kalix.