Vilken status omger Gällivare kommuns äldreomsorgspolitik? Arbetsmiljöverkets svidande kritik sätter krav på kommunen att få till omfattande förbättringar, annars riskeras vitesförläggande eller förbud att bedriva äldreomsorgspolitik. Närmare en sådan misstroendeförklaring från ansvarig myndighet kan en kommun inte komma.

Vad har då föranlett att Gällivare, trots en så kallad arbetarpartiledd politik (S), förutom de interna förhållandena, även utmålas i utredningar från SKL (Sveriges kommuner- och landsting) som den kommun vilken bedriver Sveriges sämsta äldreomsorgspolitik?

SKL redovisar 2017 i sin riksutredning att Gällivare med en annan politisk ledning (Framtid Gällivare) åstadkommit ett knappt skönjbart bättre resultat. Från att ha varit sämst av Sveriges 290 kommuner år 2013, är man nu på plats 285 i SKL-undersökningen. Där framgår även att Gällivare kommun hamnar på en femteplats i riket vad gäller ekonomiska satsningar på äldreomsorgen.

Linköpings universitet har, på uppdrag av kommunstyrelsen, gjort en allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen. Där framkommer det att Gällivares äldreomsorg kostar mer än den borde göra. Nettokostnadsavvikelsen enligt utredningen är 32,8 procent vilket innebär att äldreomsorgen bedrivs till en kostnad av 78,7 miljoner kronor dyrare än förväntat.

Det var omsorgspersonalen som uppmärksammande mig på deras arbetsförhållanden. Det fick mig att skriva en motion till KF den 15 februari ifjol med följande ”Att-satser”:

ATT: Socialnämnden snarast tillsätter en arbetsgrupp bestående av ansvariga tjänstemän och representanter från kommunens vård- och hemtjänstpersonal som arbetar fram en gemensam syn på organiserandet av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet. Den arbetsgruppen ska ledas av socialnämndens politiker.

ATT: Säga upp avtalet med Allocate software samt tacka nej till framtida anlitande av rikskapitalbolag i kommunens verksamheter.

Socialnämnden och kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen då socialnämnden ansågs ha de resurser som behövs för att fullfölja sitt uppdrag inom vård och omsorg.

Enligt mig var det ett märkligt svar på motionen eftersom man säger att man har erfoderliga resurser. Hur används de? Blir det samma svar på kritiken från arbetsmiljöverket nu? Och kommer den av kommunstyrelsen initerade organisationsöversynen som gjorts av Linköpings universitet att läggas till handlingarna den med?