Vad tycker Jesus om Kristdemokraternas rikspolitik? Det är en berättigad frågeställning inför det stundande valet.

• Sverige exporterade vapen för 11,3 miljarder under 2017. – Det tycker inte Jesus om.

• Kristdemokraterna vill att Sverige ska gå med i NATO. Jesus står för Shalom: Guds frid och fred.

– Jesus som är en fredens man vill inte att Sverige ska gå med i NATO.

• Kristdemokraterna vill att det ska vara tillåtet att bryta uran i Sverige. Den gamla partiledaren Alf Svensson tycker inte detta.

– Jesus tycker som Alf Svensson i denna fråga.

• Kineserna kan komma att köpa gruvan i Norra Kärr (om det nu blir en gruva).Detta tycker inte Alf Svensson att de ska få göra. I debatten hörs inte Kristdemokraternas röst om frågan.

– Jesus tycker som Alf Svensson i denna fråga.

• Försvaret får flyga över Vättern och skjuta sina bomber, utan att Kristdemokraterna på riksnivå protesterar. Därmed går försvarsmakten till anfall mot fåglarna. Ett tjugotal fågelarter är hotade om försvarsmakten får fortsätta med sina skjutningar. Fåglarna är en del av Guds skapelse, men det är inte försvaret.

– Jesus tycker inte om Kristdemokraternas ställningstagande. Han vill att vi ska vara rädda om skapelsen.

• Kristdemokraterna vill ha en gruva i Norra Kärr, som ligger mellan Gränna och Ödeshög. Om det händer som inte kan hända -en gruvkatastrof, så kan det drabba Vättern, Sommen, Bunn, Ören och Svartån samt Noen.

– Det tycker inte Jesus om. Vi ska vara rädda om vattnet, som är en del av Guds skapelse.

• Kristdemokraterna har anlitat Bert Karlsson som frågeledare inför valet. Detta säger Alf Svensson att han inte skulle ha gjort. – Jesus tycker inte man ska svära och inte om att Skara-Bert ska vara frågeledare. Med andra ord har han samma syn på detta som Alf Svensson.

• Kristdemokraterna vill ha ett höghastighetståg.

– Det tycker Jesus inte är bra. Det är ett för stort, ekonomiskt projekt.

• I Sverige kan en anställd bli avskedad om man ber för en patient. Och detta vill inte Kristdemokraterna ändra på.

– Det tycker Jesus är märkligt, inte minst med tanke på att partiet kallar sig Kristdemokraterna.

• I Sverige sjunger vi inte den gamla varianten av Sveriges nationalsång, där ordet Gud omnämns två gånger. Det finns inget riksdagsbeslut om vilken nationalsång som ska gälla i Sverige. Och denna fråga driver inte KD.

– Det tycker inte Jesus är bra.

• Kristdemokraterna under ledning av Ebba Busch Thor har tagit två steg till höger i politiken.

– Det tycker inte Jesus om.

• Kristdemokraterna vill behålla sitt namn, samtidigt som man inte vill kalla sig ett kristet parti.

– Det tycker inte Jesus om.

Vi är många kristna som undrar vad Kristdemokraterna är på väg. Är det möjligen så att resan ur riksdagen pågår. Svaren från Alf Svensson fick jag i en intervju, som jag gjorde när Alf Svensson i somras gästade Filadelfia i Vireda.

↔Hans Mannefred

↔Fri samhällsdebattör ↔och folkbildare