RIKSGRÄNSEN Väg 95 från Merkenes till Riksgräns är avstängt i båda riktningarna på grund av hårt väder. Den kommer att öppnad för kolonnkörning när tillfälle ges.

Trafikverket beräknar att vägen öppnas vid 12.00 under lördagen, men tiden är preliminär.