Det är Trafikverket som meddelar att väg 678 stängts av för genomfart i höjd med Tronsmyran. Den preliminära tiden för att vägen ska kunna öppnas igen är 16.00 i morgon tisdag.