Mannen dömdes till fängelse i två år och sex månader. Han ska betala 102 580 kronor i skadestånd till brottsoffret och domstolen beslutade även att han ska utvisas. Han sitter fortfarande häktad.

Mannen dömdes mot sitt nekade både i tingsrätten och hovrätten.

Han vill att HD beviljar prövningstillstånd och hävdar genom sitt ombud, advokat Martin Wulkan, att det trots en tidigare dom krävs ytterligare klargörande.

Gärningsmannen vill i första hand att åtalet för våldtäkt ogillas, att han befrias från skadeståndsskyldigheten och att beslutet om utvisning från Sverige upphävs.

I vart fall yrkar han på sänkt fängelsestraff.

Han medger att han och målsägande har haft sexuellt umgänge på det sätt som åklagaren har påstått, men uppger att det var frivilligt. Han påstår att om han hade haft insikt om att kvinnan inte ville ha samlag hade han inte genomfört någon sexuell handling.

Att brottsoffret i ord och handling visat att hon inte ville ha sex baseras, enligt gärningsmannen, endast på brottsoffrets egna uppgifter. Både tingsrätten och hovrätten bedömer dock att utredningen ger stöd för att hon har sagt nej och försökt att putta bort mannen.

Hovrätten påpekade även i sin dom att han borde ha insett risken för att målsägande befann sig i en särskilt utsatt situation. Även om han var medveten om att målsägande var berusad, delar han inte rättens uppfattning. Han hävdar att brottsoffret inte var så berusad som åklagaren påstått och därför inte befann sig i en särskilt utsatt situation.

Åklagaren är nöjd med hovrättens dom och avvaktar HD:s beslut.