Det har hållits ett flertal förhör med den målsägande och flera inkomna tips har bearbetats och följts upp. Sammantaget har utredningsarbetet inte lett till att något signalement har kunnat fastställas och någon misstänkt har inte kunnat identifieras.

Med anledning av detta läggs nu förundersökningen ned. Skulle nya uppgifter framkomma i ärendet, kan utredningen komma att tas upp igen.