Vilka politiska frågor tycker du är viktigast? Opinionsinstitutet Novus ställde frågan i samband med den stora väljarbarometer som Norrbottens Media har gjort tillsammans med Sveriges Radio, SVT och Piteå-Tidningen (se faktaruta).

De spontana svaren från 1 003 norrbottningar visar tydligt vilka frågor som engagerar länets medborgare mest.

Över hälften – 53 procent – anser att sjukvården är den viktigaste politiska frågan, följd av skola och utbildning (41%).

Med andra ord: klassiska välfärdsfrågor. Noterbart är också att det främst är kvinnliga väljare som svarar att de frågorna är de viktigaste.

Men migration och integration, det ämne som får mest medialt utrymme och debatteras flitigast just nu, verkar inte betyda lika mycket för norrbottningarna, även om detta är den tredje viktigaste politiska frågan (18%). Bland de norrbottniska väljare som svarar migration är det fler män än kvinnor, samt en övervägande del som sympatiserar med Sverigedemokraterna (53%).

Traditionella välfärdsfrågan Äldreomsorgen placerar sig relativt högt på listan med sin fjärdeplacering, medan framtidsämnen ämnen som Miljö/klimat och Pensioner också nämns.

Däremot tycks Lag och ordning – en annan omdiskuterad valfråga som såväl S som M gärna vill framhålla – inte lika viktig för norrbottningarna, trots problem gällande exempelvis polisbemanningen i glesbygden.

Inte heller frågor rörande jämställdhet, försvaret och landets ekonomi prioriteras högt av väljarna, och även om det pågår heta diskussioner om de utförsäkrade i samhället, är inte socialförsäkringarna en fråga som berör särskilt många.

Allra minst verkar EU, utrikespolitiken och djurrättsfrågorna engagera i Norrbotten.