Arbetarekommunens verkställande utskott, med Anders Öberg som ordförande, sammanträdde med kommunalråden Niklas Nordström och Lenita Ericson under tisdag kväll – med åtminstone två avgörande punkter på agendan.

Läs mer: I kväll avgör S vägvalet

1. Valnederlaget. S förlorade egen majoritet och rasade över elva procentenheter ned till 37,5 procent.

2. Vägskälet. Om S väljer att majoritetssamarbeta med ett eller flera partier – går färdriktningen till höger eller vänster då?

Men under onsdagen är S-topparna mycket fåordiga kring mötets innehåll.

– Vi är långtifrån färdiga. Det behövs minst en dag till innan vi kan berätta hur samtalen går, men de fördes i konstruktiv anda. Mer kan vi inte säga i dag. Vi får återkomma, säger Luleås S-ordförande Anders Öberg.

En särskild valanalysgrupp ska samtidigt tillsättas av arbetarekommunens styrelse, erfar Norrbottens Media.

– Blir intressant att se vilka personer som ska ingå i den. Vi inom organisationen är ju nöjda med våra företrädare, men man blir hemmablind. Därför hoppas jag att det inte bara blir folk inom partiet som sitter i valanalysgruppen, säger en S-källa inom partitoppen i Luleå.

Redan i söndags hade arbetarekommunens föreningar en ordförandeträff för att ventilera åsikter efter valnederlaget.

– Vi var en dyster skara. Många har lagt ned massor av tid i valrörelsen, knackat dörr med mera, men nu är många sorgsna. Alla är överens om att S-föreningarna måste vara ute mer bland folk under hela mandatperioden, inte bara i valrörelsen. Det räcker inte med sociala medier, säger S-källan.

För närvarande sker också nomineringarna till partiets valberedning angående vilka S-ledamöter som ska ta ordförandeposterna i kommunens nämnder, däribland sammanslagna kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

På grund av det parlamentariska dödläget, där S är långtifrån egen majoritet, är läget i nämnderna vidöppet.

– En helt ny situation. S kanske inte får alla ordförandeposter. Om vi väljer att samarbeta med något parti, kanske de kräver en ordförandepost också, säger S-källan.