Industrin i norr står inför stora utmaningar. Det är ingen tvekan om att många av dessa utmaningar kommer att lösas av ingenjörerna. Om det finns tillräckligt många. För den största utmaningen av dem alla är den framtida rekryteringen av teknisk kompetens i vår region.

Industrin är beroende av att fler utbildar sig till ingenjörer och att fler väljer att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. Hur ska vi nå dit? Vi behöver bredda rekryteringen till högskolan. Och det räcker inte. Vi behöver bredda rekryteringen redan på gymnasienivån, och öka intresset för matematik och naturvetenskapliga ämnen redan från första skolåret - för vi har inte råd att gå miste om värdefull kompetens. Det är lika viktigt att stimulera och arbeta för att bibehålla intresset för teknik redan i lågstadiet som kan fortsätta under alla år i skolan.

Ja, vi talar om att förändra spelplanen från grunden:

Det ska vara lika självklart för kvinnor att jobba med teknik, som det är för män.

För att nå detta mål behöver vi en gemensam kraftsamling. Det handlar om att förändra bilden av vem som är ingenjör och vad ingenjörer gör. Och för det behövs förebilder – inte stereotyper.

Hur ska vi få fler tjejer att välja teknik? I Luleå erbjuder kommunen tjejer en mentor, läxhjälp och möjlighet att skugga en student. Liknande projekt pågår även i andra kommuner. Resultaten har inte låtit vänta på sig – dessa kommuner har lyckats bryta trenden för snedrekrytering och ökat antalet tjejer som söker till tekniska utbildningar på högre nivåer. Vi ser ett stort behov av att sprida dessa framgångsrika projekt till övriga delar av regionen. Här behöver vi din hjälp.

Hur kan teknikämnet presenteras för att locka fler? Högskolan och teknologer kan göra viktiga insatser för att göra undervisningen på grundskolan och gymnasiet både roligare och mer meningsfull. För att nå dit behövs ett mer strukturerat sätt för våra olika utbildningsinstanser att jobba ihop så att vi kommer till rätta med den ojämna könsfördelningen. Här behöver vi också din hjälp.

Och hur blir tekniska yrken självklara valmöjligheter även för tjejer? Vi är många som ville tjäna extra pengar under gymnasietiden. Varför var det inte lika självklart för oss att ta ett extrajobb inom industrin som betalar det dubbla istället för jobb inom äldreomsorgen och handeln som många av oss tog? Poängen här är hur vi gör våra val utifrån vad vi kan föreställa oss att arbeta med. Om vi inte lyfter fram att det är lika naturligt med teknisk inriktning för tjejer samt förordar ett ledarskap som främjar mångfald så kommer vi inte nå denna förändring. Även här vill vi ha din hjälp.

Vi behöver din hjälp att synliggöra kvinnor inom tekniska yrken. För ”if you can see it, you can be it”. För stålindustrins, skogsindustrins, gruvnäringens, vattenkraftens och vårt samhälles skull. Kan vi räkna med dig?