Redan 1995invigdes Luleå kommuns biogasanläggning, som en av landets första. Sen dess har Luleå tagit många viktiga steg framåt för att med biogasens hjälp minska beroendet av fossila drivmedel och därmed klara sina klimatmål. Men i Luleå är biogasen anonym – det är dags att öka synligheten och stoltheten och förstärka ambitionerna!

Det byggs för fullt vid biogasanläggningen i Luleå, där gammalt och slitet ersätts med nytt med betydligt större kapacitet. Här kan Luleå tacka framsynta beslutsfattare på 90-talet som lade anläggningen där det finns plats för expansion, men också nära såväl industri som kan komma att efterfråga gasen och bidra med råvaror för dess tillverkning, nära järnvägsspår och nära hamnen som snart ska erbjuda gas till sjöfarten. Det är en närmast motsatt situation mot grannkommunen Boden, där biogasen är inklämd med dåliga möjligheter att expandera.

Luleå har använt biogasen strategiskt, som en del i att nå målet att till år 2030 vara oberoende av fossila bränslen och till år 2050 ha noll i fossila utsläpp. Därför är det värdefullt att den både använts för att driva bilar och bussar, för el och för fjärrvärme. Men det finns utrymme att göra mer – dels för att en del av biogasen inte har någon avsättning utan facklas av, dels för att det börjar bli så billigt att producera el från förnybara källor som vindkraft att det är slöseri att använda biogas. Med en breddad användning skulle klimatnyttan öka, men också synligheten och stoltheten. Här är fyra förslag:

Artikelbild

Låt fler tanka biogas. Drygt hälften av kommunens tjänstebilar är gasbilar, med målet att alla cirka 230 ska drivas av biogas. Det målet blir svårt att nå så länge utbudet av fyrhjulsdrivna gasbilar är så begränsat – men även om det nås finns det gas över. Därför vore det rimligt att kräva att taxi ska köra på biogas när de utför samhällsbetalda transporter som skolskjuts och färdtjänst, och erbjuda dem att köra på gas i övrigt också – liksom alla andra bilister, i första hand genom den planerade nya gasmacken.

I dagsläget får nyinflyttade med gasbil beskedet att de inte får tanka gas i Luleå - trots att det finns gas över och att nyttan för klimatet och luftkvaliteten är så stor! Orsaken är en mycket strikt tolkning av kommunal-lagen som Luleå nu bör lägga bakom sig – i Boden, Skellefteå, Uppsala, Trollhättan, Linköping och många andra kommuner säljs biogasen till privatpersoner som vill tanka.

Driv fler busslinjer på gas. LLT och kommunen har varit framsynta i sin satsning på eldrivna bussar, vilket belönats med statliga medel. Men elbussar passar bäst för kortare sträckor och förnybar diesel (HVO/FAME) bäst där lokal luftkvalitet inte är ett problem – bussar som kör något längre men passerar stadskärnan är väl lämpade för biogas. Det kan också gälla nya linjer som Luleå-Boden, där lång sträcka och hög turtäthet skulle betyda stor avsättning för gasen och stor klimatnytta.

Gör biogas av hushållsavfallet. Luleborna är duktiga på att samla in organiskt avfall, men i dag går det ”bara” till kompostering. När avtalet med Norrlandsjord löper ut om ett drygt år bör kommunen överväga att röta det till biogas. Den nya och större anläggningen kan hantera det, och mängden biogas blir då mycket större vilket är viktigt om man t.ex. vill driva nya regionala busslinjer eller få in nya användare. Dessutom blir medborgarnas roll i klimatarbetet tydligare – alla bidrar till att nå en fossilfri fordonsflotta!

Slutligen: Synliggör biogasen. Varje biogasbuss och kommunal gasbil är en potentiell informationspelare för hur kretsloppen sluts lokalt och klimatpåverkan minskar, men det utnyttjas inte i dag. Man får nästan en känsla av att Luleås kommunala beslutsfattare inte är stolta över biogasen, trots att delegationer från hela världen imponerat undrar hur det går att köra bussar på slam och avfall.

Luleås biogassatsning är värdefullt långt utanför kommungränserna. Värna den, utveckla den och visa upp den!