Den är central för att trygga exporten av vår järnmalm och import och export för vår stålindustri. När hamnen nu ska utvecklas de närmaste åren och kunna hantera ännu mer gods ska vi också modernisera våra bogserbåtar. Våra nuvarande tre bogserbåtar klarar inte av Sjöfartsverkets krav för att ta emot de största fartygen. Idag hyr vi in en bogserbåt från Finland för att kunna ta emot dessa fartyg. Vi tror på en positiv utveckling av Luleå hamn och vill vara väl förberedda när vi genomför projektet Malmporten.

Nästa år, närmare bestämt i maj 2019 anlöper Luleå hamns och lulebornas nya bogserbåt Luleå. Den är designad i Canada av Robert Allan och byggs på ett skeppsvarv i Ribadeo i norra Spanien. Den blir 36 m lång och 13 m bred och har en dragkraft på 90 ton och är super isklassad. Den kan bryta 60 cm is i 8 knop och motorerna har en styrka av över 8000 hk. Det blir världens starkaste bogserbåt med hybriddrift. Det är en mycket speciell båt som redan innan den är färdigbygd fått mycket internationell uppmärksamhet.

Luleå kommuns klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60% till år 2030 och med 100 procent till 2050. Utifrån detta diskuterade vi olika alternativ på drift/bränsle och beslutat oss för hybridteknik. Båten har två batterimotorer och två dieselmotorer som kan användas var för sig och den kan drivas rent elektriskt till och från uppdrag. Vi har ”ren” el vid kaj och båten har bra möjlighet till laddning där. Vi installerar fjärrvärme vid kaj som kan nyttjas för uppvärmning. Båten har isolerat skrov och innerutrymmen vilket minskar energiförbrukningen ombord och skepparna har dessutom en display för feedback om bränsleförbrukning. Allt detta för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen.

Luleåborna har namngett båten till ”VILJA” och det namnet tycker vi passar väl. När båten anländer Luleå hoppas vi kunna bjuda in luleborna till Strömören för visning.

Vår ”Vilja” är stark, ja till och med världens starkaste.