Vargen - en ung hanne - förvaltningsmärktes i södra delen av Jokkmokks kommun. Förvaltningsmärkningen genomfördes för att underlätta spårning av vargen som genom DNA-analys kunnat konstateras ha ett sydligt ursprung. Länsstyrelsen har sedan märkningen spårat vargen i samarbete med samebyn.

- När vargen trots försök att skrämma bort den från det känsliga området vände tillbaka och började riva renar, var beslutet om skyddsjakt svårt att undvika berättar Karina Lövgren, chef för länsstyrelsens fältenhet.

När den skada som ett rovdjur gjort är tillräckligt stor och risken för nya skador eller störningar ökar, samtidigt som skadeförebyggande åtgärder inte lyckas, kan skyddsjakt i vissa fall beviljas.

- Situationen blev akut under tisdagen och länsstyrelsen tog då kontakt med Naturvårdsverket om möjligheten till skyddsjakt vilket också blev Naturvårdsverkets beslut. När vår personal på platsen under torsdagen kunde konstatera att skadorna ökat, verkställdes skyddsjakten. Vargen fälldes från helikopter av länsstyrelsens personal i samverkan med representanter för samebyn. Det hela gick mycket snabbt fortsätter Karina Lövgren.

Skyddsjakt på initiativ av länsstyrelsen är en sällsynt åtgärd.

- Skyddsjakt är för oss en av flera delar i arbetet med att förvalta de stora rovdjuren. Arbetet bygger på att hitta lösningar i varje enskilt fall. Ibland innebär dessa att skyddsjakt är oundvikligt om inte oacceptabelt stora skador ska bli följden. Detta gäller även så högt prioriterade arter som varg säger Jan Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.

Vargen har nu skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion och kommer sedan att tillfalla Naturhistoriska Riksmuseet.