Vi människor behöver inte tycka om varandra, men vi ska älska varandra.
Det är Luleå stift som är initiativtagare till 24-timmarskonferensen som avslutas vid lunch i dag. Den försöker hitta mening och engagemang i dagens samhälle.
KG Hammar uppehåller sig länge vid att vi människor behandlar varandra som objekt och försöker dra nytta av och utnyttja varandra.
- Vi tycker oss ha rätt att förtrycka varandra. I det patriarkat vi levt i har män förtryckt kvinnor, sett lite mindre människa i en kvinna. Judarna och romerna har behandlats som ännu mindre värda, säger han.
Han vill förmå oss att bryta oss ur egot och ta ansvar. Han tar till ett träd när han exemplifierar:
- I stället för att tänka på hur mycket ved trädet ger ser vi trädets skönhet.
Vi kan ge värde
KG Hammar tar upp olika typer på en arbetsplats: Den som suger energin ur alla andra. Den som ger ny energi åt alla.
- I varje möte med en annan människa kan vi se mer eller mindre. Oftast väljer vi att se mindre. Ordet respekt betyder "titta en gång till". Varje människa är mer än sin yta, än det som vi ser vid en hastig blick.
- Så som vi blir bemötta så
blir vi. Som barnet blir betraktat så blir det. Vi kan ge varandra värde.
KG Hammar lyfter fram Nelson Mandela som ett fantastikt föredöme.
- Efter 28 års fångenskap på Robben Island ville han försoning!
En sak att förmedla
Som präst mötte KG Hammar ofta människor i livets slutskede, människor som visste att de bara hade några dagar kvar att leva. De hade alla en och samma sak att förmedla.
- Ingen beklagade att han/hon inte hade blivit rikare eller jobbat mer och stigit i graderna. Alla beklagade att de inte hade levt mer efter sina djupaste värderingar och ägnat mer tid åt sina nära relationer.
KG Hammar avslutar:
- Vi är rätt så lika på djupet.