Att det är kraftig algblomning är redan konstaterat. Det kan röra sig om blågrönalger som är toxinbildande i vattnet. De toxiner som blågröna alger kan bilda är av tre olika typer: nervtoxin som kan påverka nervimpulserna till andningen, levertoxin som kan ge leverpåverkan och tarmtoxin som kan ge mag- och tarmsymtom.

En vanlig förekomst vid algblomningen är hudirritation för den som badar och det utgör främst en hälsofara för barn och husdjur.

Kivijärvi är en populär sjö för fiske. Att äta fisk som har varit i vattnet är inte bra och man bör inte heller dricka vattnet. Gifterna försvinner inte av att koka vattnet.