Kommentar till Olov Abrahamssons ledare ”Ett lärorikt exempel” publicerad i NSD den 13/9.

I sin ledare väljer Olov Abrahamsson (OA) att lyfta fram påståenden om tillståndet i Överkalix kommun, som under den gångna mandatperioden publicerats i de båda länstidningarna, Nsd och NK.

Ett axplock av rubriker från Nsd och NK har sett ut som följer, Kommunchef får sparken, Turbulens, Kommunstyrelsen hotas av skadestånd, Storbråk, Samarbete hotas, Moderater sparkas, Alliansen kan falla, Politisk kris, Kaos, Bakläxa för kommunen, Nedläggningshot.

För den som är intresserad av hur verkligheten sett ut, kunde rubrikerna: Positiva bokslut 2015, 2016, 2017, 15 miljoner avsatta till resultatutjämningsreserven, Avbetalningar av pensionsskuld, Pengar till byautveckling och föreningsverksamhet har avsatts. Företagsklimatet har förbättrats, Underhållsplan och renovering av kommunens fastigheter pågår. Livsmedel till kommunens kök följer svensk lagstiftning, Fiberutbyggnad till byarna långt framskriden, också ha funnits med i länspressens rapportering.

Dessutom finns sakfel i OA:s ledare, Mp och Fp (numera L) ingick också i koalitionen och huruvida moderater ”sparkas,” låter jag vara osagt, men i detta fall valde M att lämna samarbetet och stödde i fortsättningen S i avgörande frågor, vilket innebar att inga beslut kunde fattas under slutet av mandatperioden.

Med detta kan man säga att cirkeln är sluten då man i boken ”Överkalix del 2” av Olof Hederyd, kan läsa följande citat från ett mötesprotokoll från den socialdemokratiska arbetarekommunen i mars 1919 ”Vidare beslöts lämna Tekla Nybergs plats å kommunalfullmäktigelistan till högern.” Och sedan en tid tillbaka ryms socialdemokratiska Nsd och högerorganet NK också under samma tak.

För undertecknads del är det helt klart att länstidningarnas rapportering från Överkalix kommun har haft en väsentlig påverkan av valresultatet i årets kommunfullmäktigeval.

För OA räckte det tydligen inte med ett egenmäktigt 86-årigt S-styre av Överkalix kommun, han verkar ha drömt om en betydligt längre period, därav rubriken.

Det lärorika av detta valet är att stå på god fot med de dominerande medierna i regionen.

Sven Nordmark

f.d. ålderspresident

SVAR DIREKT:I samband med valet 2014 valdes Sven Nordmark till en av Vänsterpartiets sju ledamöter i kommunfullmäktige i Överkalix. Därför vill han så klart inte tala så mycket om problemen som varit under fyra år med koalitionen ”Överkalix Framtid”. I stället skyller han årets valförlust på länstidningarna som varit ofina nog att rapportera om chefsturbulens, politiska avhopp, ekonomiska bekymmer med mera.

Jag tror dock att Överkalixborna, som på nära håll sett utvecklingen under styret, är tillräckligt kloka för att genomskåda denna förenklade valanalys. Deras dom är i alla fall klar och tydlig. C och V har tappat stöd från mer än 440 väljare i Överkalix mellan 2014 och 2018. Det kanske borde föranleda en stund av självrannsakan hos de lokala C- och V-politikerna istället för utfall mot länsmedierna.

Med vänliga hälsningar,

Olov Abrahamsson

politisk chefredaktör, NSD