BODEN Under helgens kraftiga nederbörd ökade vattennivåerna med 50 centimeter.

– Det har lett till höga nivåer i våra sjösystem. Mest har gångstråken påverkats. Under dagen (läs onsdagen reds. anm.) har vi troligen nått högsta nivån, för nu har trenden vänt och sakta har vattennivån börjat sjunka, uppger Tommy Lindvall, säkerhetschef på Bodens kommun.

Flödena har inte nått upp till nivåerna som var under rekordåret 2008.