Vätterns framtid är en riksfråga. Idag är det cirka en kvarts miljon människor som får sitt dricksvatten från Vättern. Fem kommuner i Örebro län planerar att i framtiden ta sitt dricksvatten från Vättern. Det är kommunerna i Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Örebro som bildat ett bolag för detta ändamål: Vätternvatten AB.

Om havsnivån stiger och ger upphov till saltvattenintrång i Mälaren, som i dagsläget är dricksvattentäkt för i princip hela Mälardalen, kan det bli så att de också i framtiden kommer att ta sitt vatten från Vättern.

Vättern är blå och det påminner oss om att den står för den “blåa oljan”, en guldgruva i framtiden med det behov av dricksvatten, som då kommer att finnas.

Det finns därför synnerligen starka skäl för att Vättern ska bli ett överordnat riksintresse. Det borde ligga i regeringens eget intresse att föreslå riksdagen besluta om detta så snart som möjligt. Det kan bli så att alla riksdagsledamöter i framtiden får dricka Vättern-vatten när de är i Stockholm. Och detta gäller även kungahuset och naturligtvis alla andra i Stockholms innerstad (som normalt sett brukar räknas ingå i Mälardalen i detta sammanhang).

Vi behöver alla vatten. Utan vatten överlever vi inte och det går inte att leva ett gott liv. Därför bör detta bli ett ärende i riksdagshuset, så snart som möjligt.

Vätterns framtid är barnens framtid. Som det är idag har minerallagen och försvarsmaktens intresse företräde. Utan dricksvatten till en stor del av Sveriges folk, kommer Sverige att sluta att fungera.

Jag säger nej till en gruva i Norra Kärr. Ett ja till en gruva i Norra Kärr är att riskera Vätterns och Sommens framtid. Det kan bli negativa följdverkningar vid normal gruvdrift. När det som kan hända, händer ­– en gruvkatastrof – kan det få förödande konsekvenser för Vättern och Sommen.

Försvarets skjutövningar ovanför Vättern måste upphöra. Flytta dem till Älvdalens skjutfält.

Jag förväntar mig att miljöministern Isabella Lövin (MP) tar initiativet i denna fråga.

Vätterns framtid bör bli en fråga på dagordningen hos regeringen i höst och det bör komma ett förslag till riksdagen, så snabbt som möjligt.

Det är bråttom om vi ska rädda Vättern. Vi har inte tid att vänta.