Maria Karlén, 47 år, Luleå, jobbar på apotek:

– Innan jag ens läste motiveringen tänkte jag säga att: Ja, han syns och hörs! Han hörs i debatter och väcker uppmärksamhet. Sedan är det ju olika vad gemeneman tycker – positivt eller negativt.

Så vad tror du att Luleåborna tycker?

– Jag vet inte, vi är ju några stycken som saknar Karl Petersen. Det är lite olika vilka områden de satsar på och Petersens engagemang för kulturen saknar jag. Men annars så, det här att Nordström sätter Luleå på världskartan – det är jättebra.