Han är chef på allmänkirurgin vid Sunderby sjukhus. I januari skrev han till Siv Carlsson Lauri eftersom hon stått i kö för behandling av lipödem. Michael Dahlberg beklagade dröjsmålet och förklarade att orsaken var att det pågått en diskussion om den operativa behandlingen ska finansieras av skattemedel eller inte.

"Konsensus för närvarande är att den offentligt finansierade vården inte skall ha med denna diagnos i sitt utbud och vi inom Region Norrbotten kan därför inte heller erbjuda vården."

Han skrev att Norrbotten rättar sig efter de nationella rekommendationerna. När Norrbottens Media frågade vem eller vilka som utfärdat dem, svarade Michael Dahlberg skriftligen.

Artikelbild

| Delar med sig. Lene Nilssen och Siv Carlsson Lauri har drabbats av samma sjukdom och delar med sig av sina erfarenheter för att sprida kunskap.

Han skriver att kunskapsläget tyvärr är lågt och att det saknas ordentliga studier kring lipödem och dess operativa behandling varför det inte finns tydliga nationella rekommendationer.

"Det är just därför som vi och övriga offentliga vården avvaktar till dess att det finns mer data. Det är inget beslut som jag i egenskap av verksamhetschef fattat utan det rör sig om en sammanvägd bedömning som vi gjort tillsammans med övriga offentliga Sverige utifrån det aktuella kunskapsläget och de resurser vi har att förfoga över."

Michael Dahlberg uppger att beslutet grundar sig på rekommendationer från Svensk plastikkirurgisk förening. Han citerar chefen Per Wahlström på plastikkirurgen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), som hänvisar till ett beslut på chefsmöte för universitetskliniker för plastikkirurgi i Sverige.

"I likhet med alla andra universitetskliniker för plastikkirurgi i Sverige erbjuder vi inte kirurgisk behandling av patienter med lipödem vid Hand- och plastikkirurgisk klinik NUS."

Artikelbild

Michael Dahlberg har full förståelse för patienternas frustration, men uppger att de är skyldiga att hushålla med sina resurser.

"Därför kan vi inte utan vidare erbjuda icke godkänd vård. Vi har tidigare erbjudit vården för ett fåtal då Halland haft avtal med privat klinik som utfört operationen. Halland har nu tagit bort denna möjlighet."

Artikelbild

Per Wahlström förklarar att bakgrunden till beslutet är att resultaten är för dåliga och riskerna med en sådan behandling för stora.

Utveckla.

– Patienten får inte en bestående lindring. Det finns ingen vetenskap idag som visar att patienterna får en bestående lindring efter den typen av kirurgi. Sedan är riskerna med blödning, infektion efter operation och blodproppar väldigt stora. Det är väldigt långvariga ingrepp med en stor såryta när man gör de här omfattande fettsugningarna. Det ligger bakom den här rekommendationen från Svensk plastikkirurgisk förening.

Finns det någon alternativ behandling?

– När det gäller alternativ behandling så är det inte vårt område inom den kirurgiska verksamheten. Då är det mer en fråga för dem med kunskap om ödembehandling generellt sätt.