Överallt i våra massmedia möts vi av alarmerande uppgifter om olika slags stora klimathot. Det är mycket viktig information, men vi behöver också hopp. I skolan får eleverna lära sig om alla dessa problem, som hotar hela deras framtid.

Det är inte konstigt om många blir deprimerade, grips av vanmakt och passiviseras. Kanske stänger man av och flyr in i spel och andra kortsiktiga och ansvarsbefriade aktiviteter, eftersom man saknar hopp och framtidstro.

Den här utvecklingen måste vi alla hjälpas åt att ändra på, och vi tror att det är möjligt.

Det är naturligtvis viktigt att informera om klimathoten, men vi menar att de måste balanseras av klimatlösningar och idéer om lösningar. Vi har fem förslag:

1. Vi önskar att journalister letar reda på klimatlösningar som redan prövas eller ännu bara finns på forskningsstadiet i lokala såväl som globala sammanhang. Vi önskar att man återkommande och under en särskild rubrik redogör för all kunskap som finns att tillgå på området. Vi vill se betydligt mer av den här sortens program/reportage i tidningar, radio och tv.

2. Vi önskar att universitet och högskolor når ut till allmänheten med sin klimatsmarta forskning. Information finns i universitetens och högskolornas interna tidskrifter.

3. Vi önskar att lärare på alla nivåer ska ha kännedom om klimatpositiva åtgärder och balansera sin undervisning, så att eleverna får hopp och lust att bidra till en bättre framtid.

4. Vi önskar att de politiska partierna regelbundet går ut och berättar vad de konkret gör, respektive vill göra för klimat och miljö inom sitt område. Det bör gälla politiker på både lokal- och riksnivå

5. Idag finns det kocktävlingar i TV, som triggat igång intresset för matlagning i hela landet.

Detsamma gäller till exempel sångtävlingar som Idol. Vi vill se tävlingar för personer med miljö- och klimatsmarta idéer.

Klimatet handlar om allas vår framtid.

Inger Elfgren