I en skrivelse till myndigheten uppges att bron riskerar att förfalla och bli riskabel. Eftersom bron ligger på statlig mark och längs en statlig led anser kommittén att det är logiskt att länsstyrelsen tar över ansvaret och detta med omedelbar verkan.

Bron ligger vid leden till Unna Alakats, och är mycket trafikerad av så väl yrkesfok, skidåkare, skoteråkare och även vandrare. "Om bron inte går att använda uppstår riskabla passager över jokken eller i lavinterräng. Turistsäsongen avkortas och möjligheten att på ett säkert sätt köra ut material på vårvinterföret försämras", skriver Kiruna fjällsäkerhetskommitté.

Leden har vid tillfälliga skoterförbud angetts som en tillåten passage.