Så har då nidbilden av ”en riktig gruvarbetare” befästs genom en ordförandes uppträdande på krogen.

Bilden - en aspackad, snusdreglande gruvarbetare som klänger, dreglar och tafsar på alla kvinnor i närheten och det hela avslutas med ett krogslagsmål när han fått nobben.

Den här gången av en ordförande, alltså förtroendevald, i en mycket anrik IF Metallklubb.

Det här visar på behovet av att det är erfaret folk som väljs till dessa uppdrag. Någon som har visat och förstått att det handlar om att visa respekt för medlemmarna och ta sitt FÖRTROENDE-uppdrag på allvar. Ut med skiten!