Insändare Öppet brev till beslutsfattarna i Sverige och Finland:

Starta persontrafik på tåg via Torneå-Haparanda igen. Vi, medlemmar i Föreningen Norden, Pohjola-Norden och Jukola-stiftelsen som deltog på kulturhelgen i Haparanda-Seskarö 30-31 augusti, vill att beslutsfattarna tar tag i de hinder som återstår för att få igång igen persontrafik på tåg mellan Sverige och Finland via Torneå-Haparanda.

Tåg är det bästa miljövänliga alternativet vid resor för oss som bor vid Bottenviken på båda sidor av gränsen. Alla kommuner vill vara klimatsmarta och då är elektrifieringen av banan mellan Keminmaa och Haparanda en viktig åtgärd för att nå målet. Med hjälp av tågförbindelsen kan man öka möjligheter till kontakter över gränsen och även förkorta resetiden avsevärt mellan Uleåborg och Luleå.

Haparanda får persontrafik på våren 2021. I Meri-Lappi-området, inom tremilsradie från riksgränsen genomförs investeringar för 23 miljarder Skr fram till 2023. Under uppbyggnaden av det planerade nya pappersbruket i Kemi kommer det att behövas 10 000 – 12 000 personer. Många kommer att pendla mellan Sverige och Kemi för att klara boendet.

Turismen kommer att öka kraftfullt i hela vårt område och tåget är ett viktigt färdmedel. Fungerande kommunikationsnät är en viktig förutsättning för all kulturell samverkan. Persontrafik på tåg mellan Sverige och Finland kommer att ha en viktig roll i vårt umgänge över gränsen med tanke på att redan nu passerar cirka 14 miljoner personer gränsen årligen i Haparanda-Torneå.