Samrådsmötet började med att Fred Boman presenterade det svenska bolaget Jokkmokk iron mines, som är ett dotterbolag till brittiska Beowulf mining plc.

- Det här handlar om våra planer och vår kommande ansökan om provbrytning där fokus ligger på Kallak, säger han.

"Järnmalmspriset"
Han berättade att fyndigheten upptäcktes redan på 1940-talet och att fortsatta undersökningar gjordes under 60- och 70-talen.

Artikelbild

| "Jag tycker inte att det verkar som att de vet vad de pratar om", säger Johan Lindroth, som lyssnade på samrådsmötet. Bredvid honom Henry Olsson. I dörröppningen står vd:n för det brittiska moderföretaget Beowulf mining plc, Clive Sinclair-Poulton, och lyssnar. Foto: göran ström

- På 2000-talet ansökte Beowulf om rätten att gå vidare med undersökningar. Och det är uteslutande järnmalm det handlar om, säger Fred Boman.

En fråga som bolaget ofta får är varför ingen varit intresserad av Kallakfyndigheten tidigare. Det hade han följande svar på:

- Järnmalmspriset. Det var först efter 2004 som vi började ana att den här fyndigheten skulle kunna bli ekonomisk. Det har blivit en lönsam business. Prisuppgången på järnmalm har gjort det här projektet intressant. Det har potential, säger Fred Boman.

En provbrytning innebär att bolaget vill få reda på malmens "egenskaper". De resultat som kommer fram från en provbrytning ligger sedan som underlag för vidare planering och kan ge svar på om eventuell framtida gruvdrift kan ske. En provbrytning går praktiskt till så att det görs diken tvärsöver området, som är två meter djupa. Det kommer sprängas under dagtid.

Artikelbild

| Per Broman och Fred Boman, verkställande direktör, från Jokkmokk iron mines fanns på plats på Folkets hus i Jokkmokk i går kväll för att svara på Jokkmokksbornas frågor.

Fred Boman tryckte på att järnmalmen i Kallak är av högsta kvalité.

"Hög renhet"
- Den har hög renhet. Den saknar innehåll som till exempel svavel och fosfor som stör processen för de som ska göra järn och stål, säger han.

Artikelbild

Samrådsmötet var uppdelat i två delar, en informationsdel och en frågedel. Det redogjordes för en arkeologisk utredning och en naturvärdesinventering. Bolagets representant Per Broman berättade om vilka undersökningstillstånd som krävs i processen. Biosalen, med sina drygt 250 platser, var nästintill fullsatt.

Clive Sinclair-Poulton, verkställande direktör för Beowulf mining plc, var nöjd att kunna vara på plats och prata med folk.

Artikelbild

- Om vi träffar folket så kan vi få veta alla deras funderingar, det är viktigt, säger han.