Den 1 mars rapporterade Sveriges radios P1- morgon att kostnaderna som landstingen lägger på hyrpersonal fortsatte att öka under 2017. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har satt som mål att vara oberoende av hyrpersonal till den1 januari 2019. För att uppnå det målet måste fler vilja ta anställning hos våra regioner och landsting.

Regeringen har satsat mycket pengar på förlossningsvården under den här mandatperioden. Det är givetvis bra med mer resurser men kanske är det också dags att fråga sig varför så många barnmorskor och sjuksköterskor väljer att lämna landstinget? Hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö, dåliga löner och villkor är återkommande skäl till uppsägningar. Hur ska vi komma till rätta med det?

Här finns en klar skiljelinje mellan vänstern och oss liberalfeminister. Regeringen och vänsterpartiet har under den här mandatperioden kommit med en rad förslag som vinsttak i välfärdssektorn, sänkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt och Vänsterpartiets paradfråga: Sex timmars arbetsdag. Alla dessa förslag riskerar att försämra kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Istället vill vi höja statusen för barnmorskorna och sjuksköterskorna. Ett yrkes värde ligger i att någon lägger tid och möda på att lära sig det och sätter en stolthet i att utföra det väl. Det måste bli lättare att vidareutbilda sig och därför föreslår Liberala Kvinnor att undersköterskor och sjuksköterskor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig med minst 80 % av bibehållen lön.

Vi liberaler har länge drivit frågan om karriärtjänster inom sjukvården, som ett sätt att få upp lönerna. Det måste vara möjligt att göra karriär även inom kvinnodominerade yrken. Istället för arbetstidsförkortning på grund av för tuffa arbetsförhållanden, måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och se till att arbetet organiseras så att det möjliggör arbete på heltid.

När vänstern vill att kvinnor ska betala för dålig arbetsmiljö med sin egen karriärutveckling och framtida pension genom att gå ner i arbetstid, vill vi i Liberala Kvinnor göra sjukvården till en attraktiv arbetsplats med bra villkor och bra löner.

Det är så vi gör landstingen till en attraktiv arbetsplats samtidigt som vi bygger en långsiktig sjukvård för Sverige.