Avverkningen av skogsområdet var planerad under våren av Sveaskog men sköts upp. En anledning till uppskjutningen var länsstyrelsen i Norrbottens önskemål om att få göra en egen naturvärdesbedömning, enligt Frédéric Forsmark, reservatshandläggare på områdesskyddsenheten på länsstyrelsen i Norrbotten.

Den planerade avverkningen har mött kritik från bland annat samebyar och medlemmar i ideella Naturskyddsföreningen. Johanna Nilsson är en av dem som vill att planeringen av avverkningen av skogsområdet ska stoppas.

– Att avverka en skog med ett högt naturvärde idag, med tanke på vår klimatsituation, är helt vansinnigt.

Artikelbild

Hon tror dock inte att avverkningen kommer att bli av då det är “offentligt” nu.

– Då sågar de av den gren de sitter på. Skogen kommer ganska garanterat att bli kvar.

Den största frågan angående skogen i Lill-Skarjak just nu är hur Sveaskogs naturvärdesbedömning sett ut som motiverar avverkningen, enligt Johanna Nilsson.

– Transparens är deras ledord men ändå hemlighåller de deras naturvärdesbedömning som uppenbarligen inte visar detsamma som Länsstyrelsen. Om den hade varit likadan så skulle inte planeringen av avverkningen genomföras.

Frédéric Forsmark har varit med vid länsstyrelsens naturvärdesbedömningar av det berörda skogsområdet. Han uppskattar att skogspartiet har en ålder på mellan 170-180 år.

– Det är en gammal naturskog med en hel del naturvärden om man tittar på strukturen och åldern på skogen.

Utöver ålder och struktur har de även hittat utrotningshotade arter i området.

– Vi har funnit en hel del rödlistade arter, framförallt på den döda veden.

Hur ser ni på en avverkning av skogen?

– Så gamla skogar finns det inte så mycket kvar av i Sverige. Hänglavar visar på att den har lång skoglig kontinuitet, det är en gammal naturskog som vi tycker har höga naturvärden. Det lutar åt att vi vill utöka naturreservatet Skarjak så det täcker den här skogen med, säger Frédéric Forsmark.

Sveaskog skriver i ett mejl till NSD, undertecknat av Jenny Stenberg, resultatområdeschef i Norrbotten:

“Under hösten så kommer vi att diskutera igenom hur området i Lill-Skarjak ska prioriteras i förhållande till andra planerade reservatsbildningar. Vi har också identifierat delar i området med höga naturvärden och dessa områden var och är sedan tidigare planerade att sparas.”