Nu är det fritt fram för serverhallarna på Porsön. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd för mannen på Porsön. Det innebär att att miljöprövningen har vunnit laga kraft. Hör Matz Engman, VD för Luleå näringsliv berätta om dagens besked.